שירותי דואר אלקטרוני

האגף למחשוב מקצה תיבת דוא״ל לסגלים ולסטודנטים.

  • דוא״ל הסגל במערכת tauex.tau.ac.il (Microsoft Office365 for education)
  • דוא״ל הסטודנטים במערכת mail.tau.ac.il (Google Apps for education)
     

בנוסף לשירותי הדואר האלקטרוני, באפשרותכם להשתמש במגוון היישומים והשירותים הניתנים במסגרת Office 365 ו- google for education.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive