שירותי דואר אלקטרוני

האגף למחשוב מקצה תיבת דוא״ל לסגלים ולסטודנטים.

  • דוא״ל הסגל במערכת tauex.tau.ac.il (Microsoft Office365 for education)
  • דוא״ל הסטודנטים במערכת mail.tau.ac.il (Google Apps for education)
     

לסטודנטים בלבד ניתן בנוסף לשירותי הדואר באלקטרוני (mail.tau.ac.il) להירשם למגוון היישומים והשירותים הניתנים במסגרת Office 365 ו- google for education

 

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801